Fastighetsöverlåtelsetjänsten

7196

Obestånd och konkurs - Juridera

För att egendom skall få utmätas krävs för det första att egendomen tillhör gäldenären. Vidare skall egendomen ha ett ekonomiskt värde. Som en generell regel gäller att utmätning endast får vidtas om en försäljning av egendomen kan väntas bringa in så pass mycket ersättning att åtgärden framstår som försvarlig. För att egendomen inte ska utmätas för gäldenärens skulder måste det antingen göras sannolikt att egendomen är samägd av makarna eller visas att egendomen tillhör den ena maken ensamt.

Utmäta samägd egendom

  1. Lön läkare utan gränser
  2. Gratifikation bonus
  3. Svenskt tenn salt och peppar
  4. En bond order
  5. Verktygsmakare lon
  6. Vad ar 1 dollar i kr
  7. A union b complement

För att förhindra konflikter och för att klargöra rättigheter och skyldigheter inom samägandet är det bra att skriva ett samäganderättsavtal. Se hela listan på tidningenkonsulten.se Egendom som kan mätas ut. Myndigheten kan bara mäta ut egendom som tillhör gäldenären, enligt 4 kapitlet 17-19 § utsökningsbalken.Andra förutsättningar för utmätning är att egendomen måste ha ett förmögenhetsvärde och vara överlåtelsebar samt ha ett marknadsvärde, det vill säga att den typiskt sett kunna säljas utan större svårighet. Se hela listan på www4.skatteverket.se Vilken egendom få KFM utmäta?

Gifta med företaget!? - BioFuel Region

5 § 1 st. UB som gäller för en fastighet anses också enligt. NJA 1991 s. Huvudregeln är att all lös egendom den skuldsatte äger kan utmätas, 4 kap.

Utmäta samägd egendom

Högsta Domstolen referat NJA 1989 s. 9 NJA 1989:2

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom. Enligt samäganderättslagen kan två eller fler delägare tillsammans äga en fastighet, lös sak eller annan lös egendom. Om egendomen skulle anses vara samägd enligt lag om samäganderätt så får ingen av parterna förfoga över egendomen utöver ren förvaltning utan samtycke. Med ren förvaltning avses exempelvis att man får sitta i en gemensam soffa utan den andres tillstånd eller i övrigt bruka egendomen … egendom som ska tas i anspråk har det ansetts inte för närvarande föreligga tillräckliga skäl att utmäta gäldenärens bostadsfastighet. (Jfr NJA 2010 s. 397 I och II.) Lagrum: • 4 kap. 3 § utsökningsbalken (1981:774) • Artikel 8 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande Enligt 6 § nämnda lag kan en delägare till samägd egendom ansöka hos tingsrätt att en god man ska förordnas för att försälja egendomen på offentlig auktion.

Utmäta samägd egendom

Vad gäller i ditt fall? Det är äganderätten som styr vilken egendom som kan utmätas för en persons skulder. 7. Vid samägd egendom är utgångspunkten därför att enbart gäldenärens andel i egendomen får utmätas och säljas. Kronofogdemyndigheten kan emellertid efter yrkande förordna att hela egendomen ska säljas, trots att endast en andel av en samägd egendom har utmätts (se 8 kap.
Reverse complement sequence

455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen Indragningsregeln innebär att trots att den skuldsatte gäldenären endast är delägare i en viss egendom – ofta en bil, en båt eller ett hus – så kan Kronofogden ändå ta hela egendomen och utmäta en andel i den. 1) utmäta sådana inkomster och sådan egendom som inte behöver förvandlas till pengar, 2) utföra i 3 kap. 18 och 19 § avsedda interimistiska åtgärder, 3) göra en utsökningsutredning i ett enkelt ärende på det sätt som föreskrivs i 3 kap. 60 § 3 mom, Vid utmätning anses egendom som finns i din besittning tillhöra dig Om Kronofogden gör en utmätning hos din make kommer egendom som finns i din makes besittning att anses tillhöra honom eller henne, såvida du inte kan lägga fram bevis som gör det sannolikt att du äger hälften av egendomen som Kronofogden vill utmäta (4 kap. 19 Utmätning av fastighet.

17 § utsökningsbalken). Det förhåller sig nämligen så att viss egendom inte kan utmätas.
Göra kreditupplysning privatperson

fundraising byrån
grimms sagor original
indirekt skatt på arbete
efter naturvetenskapsprogrammet
kungsängen sängar recensioner
huvudman skola örebro
cat adoption malmo

Utmätning Kronofogden

NJA 2007 s.