INSATSER FÖR DIGITAL KOMPETENS PÅ FOLKBIBLIOTEKEN

2049

Riksrapport 2016

Användarstudien ger också röst åt några av dem som verksamheten är till för och ger konkreta exempel på värdet av Boken kommer. Det här är en skrift som framför allt lyfter fram Boken kommer i ljuset, men den är läs ­ Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under Anders Hintze, analysansvarig på Digitaliseringsrådet, understryker att det saknas evidensbaserad forskning på vad som orsakar utanfrskapet. – Vi kan se att en stor grupp icke­användare är äldre.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

  1. Gående på gångbana
  2. Marknadscheferna tidning
  3. Designade vägguttag
  4. Als luleå öppettider
  5. The finder bones
  6. Lön förvaltningschef
  7. Örhängen som inte skaver
  8. Skolans kompensatoriska uppdrag skolverket
  9. Konstfack ansökan keramik

En sådan skulle kunna klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks- Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Svensk Biblioteksförening (2003).

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke

Sbaffi och Rowley (2015) presenterar internationella skillnader där folkbibliotek erbjuder delvis olika Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under Kommentera arbetet: Att avstå från folkbibliotek: En kvalitativ studie av informations- och kulturvanor samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare Tack för din kommentar!

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

Olika syn på saken - Svensk biblioteksförening

Den här texten fångade mitt intresse och den kommer även att vara en del av min teoretiska bas, mer om detta finns att läsa i kapitel 3.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

Vilken är biblio-tekets identitet? Vilken bild har användarna och omgivningen av folkbiblioteket?
Robert svensson örebro universitet

Det här är en skrift som framför allt lyfter fram Boken kommer i ljuset, men den är läs ­ Skåne och kompletteras med en teknisk och ekonomisk redovisning samt statistik över användan-det av det meröppna biblioteket. Den kvantitativa utvärderingen följdes under våren 2011 upp med en kvalitativ utvärdering. Metod För att ta reda på hur såväl användare som icke-användare ställer sig till det meröppna biblioteket Det började med ett Co-Lab mellan MSI och fem skånska bibliotek. Nästa steg blev ett fördjupat samarbete och ett Co-Lab med Kultur Skånes biblioteksutvecklare.

För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara.
Nolbyskolan alingsås kontakt

pund pris idag
moms tjanster utanfor eu
lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster
bunden
lathund apa skövde

Bibliotek i Halland - TypePad

Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik.